sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
ÔNG HOÀNG QUỐC THẮNG
Giám Đốc - 0949900239

Bà NGUYỄN THỊ THU NGA
- 0934.076205

Các sản phẩm Nổi bật

Chuối sấy dẻo Đồng Nai
Chuối sấy dẻo Đồng Nai
Bắp sấy giòn Đồng Nai
Bắp sấy giòn Đồng Nai
Bánh chuối dẻo
Bánh chuối dẻo

Đặc sản Đồng Nai

Chuối sấy dẻo Đồng Nai
Chuối sấy dẻo Đồng Nai
Kẹo Chuối
Kẹo Chuối
Chuối sấy giòn
Chuối sấy giòn
Bắp sấy giòn Đồng Nai
Bắp sấy giòn Đồng Nai
Bắp sấy giòn Đồng Nai
Bắp sấy giòn Đồng Nai

CÁC LOẠI BÁNH KẸO