sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
ÔNG HOÀNG QUỐC THẮNG
Giám Đốc
0949900239 - 0975083843

Bà NGUYỄN THỊ THU NGA
- 0934.076205

Các sản phẩm Nổi bật

Chuối sấy dẻo Đồng Nai
Chuối sấy dẻo Đồng Nai
Bắp sấy giòn Đồng Nai
Bắp sấy giòn Đồng Nai
Kẹo dâu tằm
Kẹo dâu tằm
Kẹo dâu tây
Kẹo dâu tây
Kẹo dâu sữa trái cây
Kẹo dâu sữa trái cây
Bánh chuối dẻo
Bánh chuối dẻo

Đặc sản Đồng Nai

Chuối sấy dẻo Đồng Nai
Chuối sấy dẻo Đồng Nai
Kẹo Chuối
Kẹo Chuối
Bánh chuối dẻo
Bánh chuối dẻo
Chuối sấy giòn
Chuối sấy giòn
Bắp sấy giòn Đồng Nai
Bắp sấy giòn Đồng Nai
Bắp sấy giòn Đồng Nai
Bắp sấy giòn Đồng Nai

CÁC LOẠI BÁNH KẸO

Nui giòn gia vị
Nui giòn gia vị
Bánh cá gia vị
Bánh cá gia vị
Kẹo dâu tằm
Kẹo dâu tằm
Kẹo dâu tây
Kẹo dâu tây
Kẹo dâu sữa trái cây
Kẹo dâu sữa trái cây
Kẹo me
Kẹo me